Banjaluka na svetskoj mapi inovativnih tehnologija: Cilj izrada specijalnog maziva

Prvi sastanak partnera međunarodnog BLOW-UP projekta vrednog  120.000 evra održan je na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) Univerziteta u Banjaluci o zajedničkoj organizaciji PMF, TEHNOSINT-a  i Lir Evolucije.

To je prvi projekat ove vrste u RS i BiH u celosti finansiran od Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju.

Praktičan cilj projekta je izrada pilot proizvoda odnosno specijalnog maziva sa nano-železom kao aditivom, koje će izraditi domaća kompanija Tehnosint d.o.o. što će PMF i RS staviti na mapu zemalja koje uspešno istražuju i proizvode korištenjem nano tehnologija.

Cilj BLOW-UP projekta je da prenese model znanja i inovacija u zemlje Istočne i Jugoistočne Evrope, podrži razvoj novih aplikacija za bolje upravljanje sirovinama i otpadom.

Kroz projekat će se ojačati saradnja između kompanija i naučnih institucija, osnažiti javno privatno partnerstvo, te omogućiti praktična primena rezultata naučnog istraživanja u razvoju novih procesa iz otpadnih materijala.

Na konferenciji su se predstavili partneri iz 4 evropske zemlje, a između ostalih Institut za molekularnu nauku i tehnologiju nacionalnog istraživačkog saveta (Italija), Institut za hemiju ugljenika pri španskom nacionalnom istraživačkom savjetu, Odsek za industrijsku hemiju “Toso Montanari“ pri Univerzitetu u Bolonji, Instituta za organsku hemiju sa centrom za fitohemiju pri Bugarskoj akademiji nauka i drugi partneri.

Ovaj projekat je počeo 1. aprila i trajaće dve godine.

Prvi sastanak partnera međunarodnog BLOW-UP projekta vrednog  120.000 evra održan je na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) Univerziteta u Banjaluci o zajedničkoj organizaciji PMF, TEHNOSINT-a  i Lir Evolucije.

To je prvi projekat ove vrste u RS i BiH u celosti finansiran od Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju.

Praktičan cilj projekta je izrada pilot proizvoda odnosno specijalnog maziva sa nano-železom kao aditivom, koje će izraditi domaća kompanija Tehnosint d.o.o. što će PMF i RS staviti na mapu zemalja koje uspešno istražuju i proizvode korištenjem nano tehnologija.

Cilj BLOW-UP projekta je da prenese model znanja i inovacija u zemlje Istočne i Jugoistočne Evrope, podrži razvoj novih aplikacija za bolje upravljanje sirovinama i otpadom.

Kroz projekat će se ojačati saradnja između kompanija i naučnih institucija, osnažiti javno privatno partnerstvo, te omogućiti praktična primena rezultata naučnog istraživanja u razvoju novih procesa iz otpadnih materijala.

Na konferenciji su se predstavili partneri iz 4 evropske zemlje, a između ostalih Institut za molekularnu nauku i tehnologiju nacionalnog istraživačkog saveta (Italija), Institut za hemiju ugljenika pri španskom nacionalnom istraživačkom savjetu, Odsek za industrijsku hemiju “Toso Montanari“ pri Univerzitetu u Bolonji, Instituta za organsku hemiju sa centrom za fitohemiju pri Bugarskoj akademiji nauka i drugi partneri.

Ovaj projekat je počeo 1. aprila i trajaće dve godine.