EXTROL CIRKOL E-680

Objavljeno: 04/03/2017

  CIRKOL E-680 je kvalitetno mineralno ulje dobre oksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive za zaštitu od rđe i korozije, uz dobro odvajanje vode i vazduha.       CIRKOL E-680 se primjenjuje za podmazivanje uljnom maglom ili uljnom kupkom, ležajeva i vretena cirkulacionih sistema, alatnih mašina, brusilica i zupčastih prenosnika, koji nisu udarno ili teško […]

EXTROL CIRKOL E-460

Objavljeno: 04/03/2017

  CIRKOL E-460 je kvalitetno mineralno ulje dobre oksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive za zaštitu od rđe i korozije, uz dobro odvajanje vode i vazduha.       CIRKOL E-460 se primjenjuje za podmazivanje uljnom maglom ili uljnom kupkom, ležajeva i vretena cirkulacionih sistema, alatnih mašina, brusilica i zupčastih prenosnika, koji nisu udarno ili teško opterećeni (gdje […]

EXTROL CIRKOL E-320

Objavljeno: 04/03/2017

  CIRKOL E-68 je kvalitetno mineralno ulje dobre oksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive za zaštitu od rđe i korozije, uz dobro odvajanje vode i vazduha.       CIRKOL E-68 se primjenjuje za podmazivanje uljnom maglom ili uljnom kupkom, ležajeva i vretena cirkulacionih sistema, alatnih mašina, brusilica i zupčastih prenosnika, koji nisu udarno ili teško […]

EXTROL CIRKOL E-220

Objavljeno: 04/03/2017

  CIRKOL E-220 je kvalitetno mineralno ulje dobre oksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive za zaštitu od rđe i korozije, uz dobro odvajanje vode i vazduha.       CIRKOL E-220 se primjenjuje za podmazivanje uljnom maglom ili uljnom kupkom, ležajeva i vretena cirkulacionih sistema, alatnih mašina, brusilica i zupčastih prenosnika, koji nisu udarno ili teško opterećeni (gdje […]

EXTROL CIRKOL E-150

Objavljeno: 04/03/2017

  CIRKOL E-150 je kvalitetno mineralno ulje dobre oksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive za zaštitu od rđe i korozije, uz dobro odvajanje vode i vazduha.       CIRKOL E-150 se primjenjuje za podmazivanje uljnom maglom ili uljnom kupkom, ležajeva i vretena cirkulacionih sistema, alatnih mašina, brusilica i zupčastih prenosnika, koji nisu udarno ili teško opterećeni (gdje […]

EXTROL CIRKOL E-100

Objavljeno: 04/03/2017

  CIRKOL E-100 je kvalitetno mineralno ulje dobre oksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive za zaštitu od rđe i korozije, uz dobro odvajanje vode i vazduha.       CIRKOL E-100 se primjenjuje za podmazivanje uljnom maglom ili uljnom kupkom, ležajeva i vretena cirkulacionih sistema, alatnih mašina, brusilica i zupčastih prenosnika, koji nisu udarno ili teško opterećeni (gdje […]

EXTROL CIRKOL E-68

Objavljeno: 04/03/2017

  CIRKOL E-68 je kvalitetno mineralno ulje dobre oksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive za zaštitu od rđe i korozije, uz dobro odvajanje vode i vazduha.       CIRKOL E-68 se primjenjuje za podmazivanje uljnom maglom ili uljnom kupkom, ležajeva i vretena cirkulacionih sistema, alatnih mašina, brusilica i zupčastih prenosnika, koji nisu udarno ili teško […]