EXTROL LPD 2 COMPLEX

Objavljeno: 04/03/2017

EXTROL CA S COMPLEX 2 EP

Objavljeno: 04/03/2017

  EXTROL CA S COMPLEX 2 EP je kalcijum sulfonatna kompleksna maziva mast proizvedena od mineralnog baznog ulja i posebno odabranog paketa aditiva.   EXTROL CA S COMPLEX 2 EP obezbjeđuje odlična EP svojstva, dobro podnošenje visokih pritisaka, antihabajuće i antikorozione karakteristike, širok raspon temperature primjene, vrhunsku otpornost na ispirajuće djelovanje vode i vlage, izvanrednu […]

EXTROL Li COMPLEX 2 EP

Objavljeno: 04/03/2017

  EXTROL Li COMPLEX 2 EP je litijum kompleksna maziva mast proizvedena od mineralnog baznog ulja i posebno odabranog paketa aditiva.   EXTROL Li COMPLEX 2 EP obezbjeđuje odlična EP svojstva, antihabajuće i antikorozione karakteristike, otpornost na visoku temperaturu, postojanost na vodu i vlagu, vrhunsku mehaničku i koloidnu stabilnos, dobru pumpatibilnost i stabilnost u automatskim […]

EXTROL AL COMPLEX 2 EP

Objavljeno: 04/03/2017

  EXTROL AL COMPLEX 2 EP je aluminijum kompleksna maziva mast proizvedena od mineralnog baznog ulja i posebno odabranog paketa aditiva.   EXTROL AL COMPLEX 2 EP obezbjeđuje odlična EP svojstva, antihabajuće i antikorozione karakteristike, dobru hemijsku stabilnost, otpornost na visoku temperaturu, postojanost na vodu i vlagu, dobru pumpatibilnost i stabilnost u automatskim centralnim sistemima. […]