EXTROL TEHNOL E-68

Objavljeno: 04/03/2017

  EXTROL TEHNOL E-32 je visokokvalitetno tehničko bijelo ulje sa odgovarajućim paketom aditiva, namijenjeno za podmazivanje mehanizama šivaćih mašina i drugih preciznih mehanizama.   EXTROL TEHNOL E-32 odlikuje se odličnom oksidacionom stabilnošću, antikorozionim i antihabajućim karakteristikama. Lako se ispira sa tkanina standardnim postupkom pranja u tekstilnoj industriji, sadrži dodatak za poboljšanje prionljivosti koji sprječava kapanje […]

EXTROL TEHNOL E-32

Objavljeno: 04/03/2017

  EXTROL TEHNOL E-32 je visokokvalitetno tehničko bijelo ulje sa odgovarajućim paketom aditiva, namijenjeno za podmazivanje mehanizama šivaćih mašina i drugih preciznih mehanizama.   EXTROL TEHNOL E-32 odlikuje se odličnom oksidacionom stabilnošću, antikorozionim i antihabajućim karakteristikama. Lako se ispira sa tkanina standardnim postupkom pranja u tekstilnoj industriji, sadrži dodatak za poboljšanje prionljivosti koji sprječava kapanje […]

EXTROL TEHNOL E-22

Objavljeno: 04/03/2017

  EXTROL TEHNOL E-22 je visokokvalitetno tehničko bijelo ulje sa odgovarajućim paketom aditiva, namijenjeno za podmazivanje mehanizama šivaćih mašina i drugih preciznih mehanizama.   EXTROL TEHNOL E-22 odlikuje se odličnom oksidacionom stabilnošću, antikorozionim i antihabajućim karakteristikama. Lako se ispira sa tkanina standardnim postupkom pranja u tekstilnoj industriji, sadrži dodatak za poboljšanje prionljivosti koji sprječava kapanje […]