EXTROL I MIHAJLOVIĆ D.O.O. ODRŽALI EDUKACIJU

U cilju unapređenja prodaje, kao i opšte edukacije zaposlenih prodavaca na pumpama MIHAJLOVIĆ, održana je edukacija u prostorijama MIHAJLOVIĆ d.o.o.
Edukacija je podeljena na dva dana u okviru dve grupe zaposlenih, kako bi svi oni bili dio opšte edukacije o uljima i mazivima, kao i prezentacije EXTROL motornih ulja i maziva.

Predavači na prezentaciji su bili Ivana Petrović, dipl. inž. hemijske tehnologije, glavni tehnolog za proizvodnju i razvoj u EXTROL fabrici maziva i Jovan Todorović, dipl.inž. tehnologije i direktor kompanije TEHNOSINT.

Uvodna prezentacija je obuhvatila osnovna načela maziva, kao i diskusiju o ključnim pitanjima vezanim za primjenu maziva, opštim trendovima i tehnologijama današnjice.

Krajnji cilj sprovedene edukacije je bio povećanje opšteg nivoa znanja o mazivima, kao i spremnost prodavača da na najbolji način kupcu preporuče odgovorajući proizvod.

U cilju unapređenja prodaje, kao i opšte edukacije zaposlenih prodavaca na pumpama MIHAJLOVIĆ, održana je edukacija u prostorijama MIHAJLOVIĆ d.o.o.
Edukacija je podeljena na dva dana u okviru dve grupe zaposlenih, kako bi svi oni bili dio opšte edukacije o uljima i mazivima, kao i prezentacije EXTROL motornih ulja i maziva.

Predavači na prezentaciji su bili Ivana Petrović, dipl. inž. hemijske tehnologije, glavni tehnolog za proizvodnju i razvoj u EXTROL fabrici maziva i Jovan Todorović, dipl.inž. tehnologije i direktor kompanije TEHNOSINT.

Uvodna prezentacija je obuhvatila osnovna načela maziva, kao i diskusiju o ključnim pitanjima vezanim za primjenu maziva, opštim trendovima i tehnologijama današnjice.

Krajnji cilj sprovedene edukacije je bio povećanje opšteg nivoa znanja o mazivima, kao i spremnost prodavača da na najbolji način kupcu preporuče odgovorajući proizvod.