UČEŠĆE EXTROL LABORATORIJE U PROJEKTU BLOWUP (NANOMATERIJALI U MAZIVIMA)

Projekat u kome učestvuju naša tehnička lica, kao i naša laboratorija obuhvata razvojne analize koje za cilj imaju upotrebe nano materijala kao modifikatora trenja.

Vladimiro dal Santo sa Milanskog instituta za molekularne nauke i tehnologije i profesor Adolfo Senatore sa Univerziteta u Salernu, koji ima izvanrednu laboratoriju za tribologiju, su testirali nanočestice koje su sintetizovali. Dobili su rezultat u kome dodatak od samo 0.5% smanjuje frikciju za 46% pri upotrebi jednog komercijalnog maziva.

EXTROL laboratorija učestvuje u projektu kroz aktivnosti:

  1. Povremeni studijski obilasci EXTROL fabrike za studente i profesore iz Italije
  2. Nekoliko donacija malih količina maziva za pripremu mješavina
  3. Fizičko-hemijske analize maziva sa kojima se kombinuju nanočestice
  4. Učešće našeg rukovodnstva i tehničkog osoblja u edukativnim aktivnostima koje će se održati u Banjoj Luci prilikom gostovanja profesora iz Italije

Projekat u kome učestvuju naša tehnička lica, kao i naša laboratorija obuhvata razvojne analize koje za cilj imaju upotrebe nano materijala kao modifikatora trenja.

Vladimiro dal Santo sa Milanskog instituta za molekularne nauke i tehnologije i profesor Adolfo Senatore sa Univerziteta u Salernu, koji ima izvanrednu laboratoriju za tribologiju, su testirali nanočestice koje su sintetizovali. Dobili su rezultat u kome dodatak od samo 0.5% smanjuje frikciju za 46% pri upotrebi jednog komercijalnog maziva.

EXTROL laboratorija učestvuje u projektu kroz aktivnosti:

  1. Povremeni studijski obilasci EXTROL fabrike za studente i profesore iz Italije
  2. Nekoliko donacija malih količina maziva za pripremu mješavina
  3. Fizičko-hemijske analize maziva sa kojima se kombinuju nanočestice
  4. Učešće našeg rukovodnstva i tehničkog osoblja u edukativnim aktivnostima koje će se održati u Banjoj Luci prilikom gostovanja profesora iz Italije