EXTROL TRAFOL E-3000

Objavljeno: 04/03/2017

EXTROL TRAFOL E-3000 je visokokvalitetno dubokorafinisano elektroizolaciono ulje sa inhibitorima oksidacije. Namijenjeno je za sve tipove transformatora različitih naponskih nivoa, gdje se koristi kao rashladni i elektroizolacioni medij. Pored toga još se koristi za prekidače, kontakte, kondezatore i druge električne uređaje i ostala elektro postrojenja prema preporuci proizvođača opreme.     Nivo kvaliteta (specifikacije): IEC […]