EXTROL TRAFOL E-3000

EXTROL TRAFOL E-3000 je visokokvalitetno dubokorafinisano elektroizolaciono ulje sa inhibitorima oksidacije. Namijenjeno je za sve tipove transformatora različitih naponskih nivoa, gdje se koristi kao rashladni i elektroizolacioni medij. Pored toga još se koristi za prekidače, kontakte, kondezatore i druge električne uređaje i ostala elektro postrojenja prema preporuci proizvođača opreme.

 

 

Nivo kvaliteta (specifikacije):

IEC 60296

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTROL TRAFOL E-3000

EXTROL TRAFOL E-3000 je visokokvalitetno dubokorafinisano elektroizolaciono ulje sa inhibitorima oksidacije. Namijenjeno je za sve tipove transformatora različitih naponskih nivoa, gdje se koristi kao rashladni i elektroizolacioni medij. Pored toga još se koristi za prekidače, kontakte, kondezatore i druge električne uređaje i ostala elektro postrojenja prema preporuci proizvođača opreme.

 

 

Nivo kvaliteta (specifikacije):

IEC 60296

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizičko-hemijske osobine

Osobine Jedinica Vrijednost Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C g/cm³ 0.847 ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C mm²/s 9.8 ASTM D 445
Tačka paljenja °C >170 ASTM D 92
Tačka tečenja °C <-42 ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL TRAFOL E-3000 se isporučuje u  plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 200 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

 

Pronađite najbližeg

distributera