EXTROL KOMPRESOL RS-32

KOMPRESOL RS-32 je visokokvalitetno ulje za rashladne kompresore proizvedeno od rafinisanih mineralnih ulja naftenske osnove. Odlikuje se odličnom tečljivošću na niskim temperaturama, što omogućava dobar protok ulja i razmjenu toplote, visokom hemijskom i oksidacionom stabilnosti što obezbjeđuje pouzdan rad tokom eksploatacije.

 

KOMPRESOL RS-32 je prvenstveno namijenjeno za podmazivanje klipnih i rotacionih kompresora rashladnih uređaja kod kojih ulje može doći u interakciju sa rashladnim medijem amonijakom, u umjerenom temperaturnom području isparavanja. Može se korisiti i u rashladnim kopresorima gdje se kao rashladni mediji koriste halogeni ugljovodonici ( freon, frigen i sl.).

 

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/L-D, DIN 51 503-KAA, DIN 51 503-KC

 

 

 

 

 

EXTROL KOMPRESOL RS-32

KOMPRESOL RS-32 je visokokvalitetno ulje za rashladne kompresore proizvedeno od rafinisanih mineralnih ulja naftenske osnove. Odlikuje se odličnom tečljivošću na niskim temperaturama, što omogućava dobar protok ulja i razmjenu toplote, visokom hemijskom i oksidacionom stabilnosti što obezbjeđuje pouzdan rad tokom eksploatacije.

 

KOMPRESOL RS-32 je prvenstveno namijenjeno za podmazivanje klipnih i rotacionih kompresora rashladnih uređaja kod kojih ulje može doći u interakciju sa rashladnim medijem amonijakom, u umjerenom temperaturnom području isparavanja. Može se korisiti i u rashladnim kopresorima gdje se kao rashladni mediji koriste halogeni ugljovodonici ( freon, frigen i sl.).

 

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/L-D, DIN 51 503-KAA, DIN 51 503-KC

 

 

 

 

 

Fizičko-hemijske osobine

Osobine Jedinica Vrijednost Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C g/cm³ 0.895 ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C mm²/s 32 ASTM D 445
Tačka paljenja °C 180 ASTM D 92
Tačka tečenja °C -39 ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

KOMPRESOL RS-32 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Pronađite najbližeg

distributera