EXTROL KOMPRESOL SINT VK-46

EXTROL KOMPRESOL SINT VK-46 je sintetičko ulje namijenjeno za podmazivanje vijčanih i rotacionih kompresora kao i vakuum pumpi. Formulisan je na bazi bezpepelnih aditiva i  baznih ulja  visokog indeksa viskoziteta.

 

EXTROL KOMPRESOL SINT VK-46 ima sledeće prednosti: izuzetnu oksidacionu stabilnost, odlična antihabajuća i antipjenušava svojstva, produženi interval zamjene, visok indeks viskoznosti, visoka tačka paljenja i niska tačka tečenja što mu omogućava velik opseg primjene, niska isparljivost, kompatibilan je sa standradnim zaptivkama, odlične deemulzione karakteristike i brzo oslobađa vazduh.

 

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG), DIN 51 506 VD-L

 

 

 

 

 

EXTROL KOMPRESOL SINT VK-46

EXTROL KOMPRESOL SINT VK-46 je sintetičko ulje namijenjeno za podmazivanje vijčanih i rotacionih kompresora kao i vakuum pumpi. Formulisan je na bazi bezpepelnih aditiva i  baznih ulja  visokog indeksa viskoziteta.

 

EXTROL KOMPRESOL SINT VK-46 ima sledeće prednosti: izuzetnu oksidacionu stabilnost, odlična antihabajuća i antipjenušava svojstva, produženi interval zamjene, visok indeks viskoznosti, visoka tačka paljenja i niska tačka tečenja što mu omogućava velik opseg primjene, niska isparljivost, kompatibilan je sa standradnim zaptivkama, odlične deemulzione karakteristike i brzo oslobađa vazduh.

 

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG), DIN 51 506 VD-L

 

 

 

 

 

Fizičko-hemijske osobine

Osobine Jedinica Vrijednost Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C g/cm³ 0.850 ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C mm²/s 46 ASTM D 445
Indeks viskoziteta - 115 ASTM D 2270
Tačka paljenja °C 235 ASTM D 92
Tačka tečenja °C -30 ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL KOMPRESOL SINT VK-46 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Pronađite najbližeg

distributera