EXTROL HIDRAOL PREMIUM HLP-46

 

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HLP-46 je visokokvalitetno hidraulično ulje proizvedeno od hidroizomeriziranih baznih ulja (grupa II) i bezpepelnog paketa aditiva (Zn free). Ulje se odlikuje: izuzetnom oksidacionom stabilnosti, odličnim antihabajućim svojstvima, izuzetnom filtrabilnosti, deemulzivnim karakteristikama, zaštitom od korozije, brzim izdvajanjem vazduha, neutralnošću prema standardnim zaptivkama, ekološki je prihvatljivo, ne sadrži cink, olovo, hlor.

 

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HLP-46 primjenjuje se u osjetljivim hidrauličnim sistemima i instalacijama, kod kojih se zahtjeva efikasna filtrabilnost ulja u najtežim eksploatacionim uslovima sa produženim intervalima izmjene, kao i podmazivanje ležaja, zupčanika, zglobova u raznim cirkulacionim sistemima gdje se zahtjeva bezpepelno ulje.

 

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 11 158 HM, ISO 6743/4 HM, DIN 51 524/2 HLP, Denison HF-0, HF-1, HF-2, AFNOR NF E 48 603 HM, SS 155434, SEB 181222, U.S. Steel 126, 127,136, Cincinnati machine P-70.

 

 

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HLP-46

 

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HLP-46 je visokokvalitetno hidraulično ulje proizvedeno od hidroizomeriziranih baznih ulja (grupa II) i bezpepelnog paketa aditiva (Zn free). Ulje se odlikuje: izuzetnom oksidacionom stabilnosti, odličnim antihabajućim svojstvima, izuzetnom filtrabilnosti, deemulzivnim karakteristikama, zaštitom od korozije, brzim izdvajanjem vazduha, neutralnošću prema standardnim zaptivkama, ekološki je prihvatljivo, ne sadrži cink, olovo, hlor.

 

EXTROL HIDRAOL PREMIUM HLP-46 primjenjuje se u osjetljivim hidrauličnim sistemima i instalacijama, kod kojih se zahtjeva efikasna filtrabilnost ulja u najtežim eksploatacionim uslovima sa produženim intervalima izmjene, kao i podmazivanje ležaja, zupčanika, zglobova u raznim cirkulacionim sistemima gdje se zahtjeva bezpepelno ulje.

 

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 11 158 HM, ISO 6743/4 HM, DIN 51 524/2 HLP, Denison HF-0, HF-1, HF-2, AFNOR NF E 48 603 HM, SS 155434, SEB 181222, U.S. Steel 126, 127,136, Cincinnati machine P-70.

 

 

Fizičko-hemijske osobine

Osobine Jedinica Vrijednost Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C g/cm³ 0.880 ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C mm²/s 46 ASTM D 445
Indeks viskoziteta - 105 ASTM D 2270
Tačka paljenja °C 218 ASTM D 92
Tačka tečenja °C -29 ASTM D 97
Cu korozija (24h na 100°C) - 1a ASTM D 30

Pakovanje i isporuka:
EXTROL HIDRAOL PREMIUM HLP-46 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:
Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Pronađite najbližeg

distributera