EXTROL HIDRAOL SUPER HD-68

 

EXTROL HIDRAOL SUPER HD-68 je visokokvalitetno hidraulično ulje mineralne osnove, visoke  ksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive protiv oksidacije, korozije, habanja i pjenjenja sa izuzetnim deemulzionim karakteristikama i izdvajanjem zraka.

 

EXTROL HIDRAOL SUPER HD-68 primjenjuje se kao hidraulični fluid za prenos snage i kretanja u svim tipovima hidrauličnih sistema pri normalnim radnim temperaturama kao i za podmazivanje pokretnih elemenata alatnih i drugih mašina, za podmazivanje hidrauličnih, krilnih, aksijalnih, klipnih i zupčastih pumpi, kao i drugih sklopova u raznim cirkulacionim sistemima.

 

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/4 L-HM, DIN 51 524/2(HLP), AFNOR NF E48-603, Dennison Filterability HF-0/HF-1/HF-2, Vickers I-286-S, U.S. Steel 126/127

 

 

 

 

 

EXTROL HIDRAOL SUPER HD-68

 

EXTROL HIDRAOL SUPER HD-68 je visokokvalitetno hidraulično ulje mineralne osnove, visoke  ksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive protiv oksidacije, korozije, habanja i pjenjenja sa izuzetnim deemulzionim karakteristikama i izdvajanjem zraka.

 

EXTROL HIDRAOL SUPER HD-68 primjenjuje se kao hidraulični fluid za prenos snage i kretanja u svim tipovima hidrauličnih sistema pri normalnim radnim temperaturama kao i za podmazivanje pokretnih elemenata alatnih i drugih mašina, za podmazivanje hidrauličnih, krilnih, aksijalnih, klipnih i zupčastih pumpi, kao i drugih sklopova u raznim cirkulacionim sistemima.

 

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/4 L-HM, DIN 51 524/2(HLP), AFNOR NF E48-603, Dennison Filterability HF-0/HF-1/HF-2, Vickers I-286-S, U.S. Steel 126/127

 

 

 

 

 

Fizičko-hemijske osobine

Osobine Jedinica Vrijednost Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C g/cm³ 0.880 ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C mm²/s 68 ASTM D 445
Indeks viskoziteta - 97 ASTM D 2270
Tačka paljenja °C 228 ASTM D 92
Tačka tečenja °C -27 ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:
EXTROL HIDRAOL SUPER HD-68 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 L, 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 60 L 205 L, a po zahtjevu kupca i u drugim pakovanjima.

Skladištenje:
Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Pronađite najbližeg

distributera