EXTROL HIDRAOL SUPER HD-32

 

EXTROL HIDRAOL SUPER HD-32 je visokokvalitetno hidraulično ulje mineralne osnove, visoke oksidacione stabilnosti, koje sadrži aditive protiv oksidacije, korozije, habanja i pjenjenja sa izuzetnim deemulzionim karakteristikama i izdvajanjem zraka.


EXTROL HIDRAOL SUPER HD-32
primjenjuje se kao hidraulični fluid za prenos snage i kretanja u svim tipovima hidrauličnih sistema pri normalnim radnim temperaturama kao i za podmazivanje pokretnih elemenata alatnih i drugih mašina, za podmazivanje hidrauličnih, krilnih, aksijalnih, klipnih i zupčastih pumpi, kao i drugih sklopova u raznim cirkulacionim sistemima.

 

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/4 L-HM, DIN 51 524/2(HLP), AFNOR NF E48-603, Dennison Filterability HF-0/HF-1/HF-2, Vickers I-286-S, U.S. Steel 126/127

 

 

 

 

 

Fizičko-hemijske osobine

Osobine Jedinica Vrijednost Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C g/cm³ 0.875 ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C mm²/s 32 ASTM D 445
Indeks viskoziteta - 100 ASTM D 2270
Tačka paljenja °C 190 ASTM D 92
Tačka tečenja °C -30 ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:
EXTROL HIDRAOL SUPER HD-32 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L; 60 L i u metalnim bačvama od 205 L, a po zahtjevu kupca i u drugim pakovanjima.

Skladištenje:
Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih
uticaja.

Pronađite najbližeg

distributera